Κ.Ε.Λ. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

Όπως πάντα πρώτα με έγκυρες , σύντομες και σαφείς πληροφορίες ενημερωθήκατε απο το rpn.gr για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για…