Τέλος στο site του Δ.Ο.Π.Α.Π

209
Δ.Ο.Π.Α.Π

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Α.Π , κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε,

Αποφάσισε ομόφωνα : Την κατάργηση του σαιτ του φορέα και μεταφορά όλων των δεδομένων στο σαιτ του Δήμου