Τι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡ. 11

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη -με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης- την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 19.30 και λήξης 20.30 (με το δικαίωμα παράτασης χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί).

Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω τεχνικών προβλημάτων, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την ίδια ημέρα και ώρα έναρξης-λήξης, ενώ θα γίνει η ενημέρωση των μελών μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-03-2020) περί α) απαλλαγής από τα αναλογούντα τέλη για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, – για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου και β) περί ρύθμισης θεμάτων συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
  2. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις  που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και β) περί τροποποίησης του τρόπου καταβολής των τελών.
  3. Λήψη απόφασης σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-03-2020) περί α) απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους – για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και β) περί ρύθμισης θεμάτων συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
  4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης, όπου αυτό είναι εφικτό, πρόσθετων τετραγωνικών κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω εφαρμογής των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του άρθρου 9 (παρ. 1β και 1Β) του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ