Τι ζητά η ”Πρόοδος” για τους τόνους θρυμματισμένων κλαδιών στην α΄ είσοδο του Ν.Βουτζά

257

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραιστικού Συλλόγου Ν.Βουτζά ”Η Πρόοδος” δια της Προέδρου του Έμμυς Κροκίδη στην χτεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε και δημοσιοποίησε τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ Ά ΕΙΣΟΔΟ

5/7/2019

Μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης για τον θρυμματισμό των καμένων κλαδιών στην Ά Είσοδο του Οικισμού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση:

1. Να απαιτήσει άμεσα από τους αρμόδιους φορείς, όπως ο Δημόκριτος και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, να προβούν σε μετρήσεις της ατμόσφαιρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει επιβάρυνση από την λειτουργία του θρυμματιστή, αλλά και την παρουσία και μόνο των καμένων κλαδιών. Μπορεί να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε.

2. Να απαιτήσει από τον Ανάδοχο, με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

3. Να ζητήσει να λάβει γνώση από τον Ανάδοχο και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών κάθε απαραίτητης μελέτης ή άλλης προηγούμενης διαδικασίας που απαιτείται για την εκτέλεση παρόμοιων έργων.

4. Να προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη λειτουργία του θρυμματισμού των κλαδιών, όπως κατασκευή ειδικού χώρου για τον θρυμματισμό.

Θα είμαστε σε επαγρύπνιση για κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον και η υγεία των συμπολιτών μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο