Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει την Τρίτη 7 Ιουλίου(θέματα)

226

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου θα διεξαχθεί διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 19.00 και ώρα λήξης 20.30, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Συμφωνίας-Πλαισίου μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  και της ΔΕΔΔΗΕ για το Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  4. Λήψη απόφασης περί απευθείας μίσθωσης του περιπτέρου επί της οδού Χρ. Μάντικα στην Κοινότητα Ραφήνας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από άγονες δημοπρασίες. 
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.