Τώρα στην Σάμο η ΕΜΑΚ και το ΕΤΙΚ του ΕΚΑΒ(φωτο)

273

 

Αυτή την ώρα φτάνει αεροπορικά στη Σάμο ομάδα υποστήριξης αποτελούμενη από το ΕΤΙΚ (Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών) του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ της ΠΥ.