Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

584

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.15 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη, λογιστή των εργασιών εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου στα ΝΠΔΔ του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ