Σεισμός τώρα κοντά στην Ραφήνα! 2,3R

1852

Μικρής έντασης ,αλλά κοντά στη Ραφήνα.

2020-02-06 17:59:03 (GMT)+10 km5 miLeaflet | Tiles © Esri
 Μέγεθος2.3
 Γεωγρ. Πλάτος38.0673° Β
 Γεωγρ. Μήκος23.9612° Α
 Εστιακό Βάθος2 χμ
 Αρ. αφίξεων15
 Επίκεντρο22.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
54.2 χμ ΝΑ της Χαλκίδας
89.1 χμ ΔΒΔ της Ανδρου