Ενημέρωση : Συνεχείς σεισμικές δονήσεις!

1460

Όπως πρώτο πανελλαδικά το rpn.gr σας ενημέρωσε για το σεισμός εντάσεως 2,3R αλλά και για το σεισμό στην Άρτα να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένη η σεισμική δραστηριότητα με πολλές σεισμικές δονήσεις ιδιαίτερα στη περιοχή των Καλαβρύτων