Χ.Τσαλαπατάνης “Η άλλη άποψη” για τη λαϊκή αγορά!

220

“Το ζήτημα εστιάζεται στη νομοθεσία και στη κεντρική διοίκηση και όχι στους δρόμους της λαϊκής αγοράς. Θα εναντιωθείτε , πως θα αντιδράσει το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη νομοθεσία, τι αποφάσεις θα πάρει σχετικά με τα όσα ισχύουν (εννοώντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν αποφασίζει για τις οδούς της λαϊκής αγοράς). Πρέπει να ασχοληθούμε με το νόμο” ανέφερε ο Χρήστος Τσαλαπατάνης.