Δ. Τσεβά …σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

189

“Διαβασμένοι” σε αυτό το θέμα οι δημ. σύμβουλοι ανέφεραν στη Δ. Τσεβά ότι μελέτησαν την εισήγηση.

Μόνο η Κατερίνα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε ότι στο γενικό σύνολο εσόδων και εξόδων δεν έχουν αναγραφεί τα ποσά

Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με την αντιπολίτευση και τον Δ. φαφούτη να δηλώνει ότι διαφωνεί με την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή