Δημ. Σύμβουλος Βασίλης Πιστικίδης : Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για την Μ.Κ.Ο “Μάτι ξανά”

615

Με ερώτησή του, ο τ. Δήμαρχος Βασίλης Πιστικίδης , αναφέρθηκε στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την Μ.Κ.Ο “Μάτι ξανά” που συστήθηκε στην οποία μετέχει ο Δήμος.

Ο Βασίλης Πιστικίδης, ζήτησε να υπάρξει σχετική ενημέρωση

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει για την Α.Μ.Κ.Ε “Μάτι ξανά” Αυτη τη στιγμή η Α.Μ.Κ.Ε δεν έχει κάνει τίποτα, παρά το ότι έχει μαζέψει στοιχεία…για μένα το έργο της μέχρι σήμερα θεωρείται αποτυχημένο.