Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου:Εγκρίσεις και διαθέσεις πιστώσεων

334

35.780,15 € ΑΔΑ: ΩΔΠΤΩ16-ΚΣ5 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ (ΠΔΕ-ΣΑΜΠ085)

57.600,00 € ΑΔΑ: 6ΘΓΥΩ16-Ω46 – ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ