Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου :+ τέσσερις με ελληνική ιθαγένεια.

319

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ :

ΦΕΚ Β 4330 – 29.11.2019 Σελίδες 8
ΦΕΚ Β 4331 – 29.11.2019 Σελίδες 8 και
ΦΕΚ Β 4341 – 29.11.2019 Σελίδες 8

-δύο ανήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το 2008 , ενεγράφησαν και εξακολουθούν να φοιτούν συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο

-δύο ανήλικοι που παρακολούθησαν επιτυχώς τις εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο

απόκτησαν την ελληνική ιθαγένεια.