Δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στις ΙΩΝΙΔΕΣ

379

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε από το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και την Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, για την προώθηση της αναπτυσσομένης υπό τούτων μέχρι τότε δραστηριότητας για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησής του έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα ΔΩΡΕΑΝ, με μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ, περισσότερες από 400.000 γυναίκες, περιφρουρώντας με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την υγεία τους.

Το Ελληνικό ίδρυμα Ογκολογίας προσφέρει για δεύτερη χρονιά σε όλα τα μέλη των Ιωνίδων-Συλλόγου γυναικών με έδρα το Πικέρμι-Δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου!
Μία προσφορά ζωής που δεν πρέπει να χάσει καμία γυναίκα και για κανένα λόγο…