Εμείς ψάξαμε την ΑΜΚΕ ή η ΑΜΚΕ εμάς περί σύμπραξης με σκοπό την συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».

146

Και πολύ η συζήτηση μεταξύ Δημάρχου Ε. Μπουρνούς και Δ. Φαφούτη