Ένωση Εστιατορίων Αττικής:Επέκταση του μέτρου της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ

329

Αγαπητά μέλη,
Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, με
κοινωνικό πρόσημο.
Η παρέμβαση αφορά ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης
οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων
επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E.,
οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους,
έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα.
Η προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης
συνεχίζεται, με αίσθημα δικαίου.
Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΟΣ