ΕΠΣΑΝΑ …και ηλεκτρονικές υπηρεσίες!

386
www.rpn.gr epsana

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ,για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων , η Ένωση , παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τις:

 1. Δηλώσεις Συμμετοχής, πρωταθλήματος και κυπέλλου , οι οποίες λήγουν      2/9/2019.

            Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 • Συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής , η οποία βρίσκεται στην στήλη έντυπα του site (αναλόγως την κατηγορία).
 • Αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνέλευσης του σωματείου
 • Αντίγραφο πρακτικού σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
 • Παραχωρητήριο και αδειοδότηση γηπέδου
 • Συμπληρωμένη δήλωση συνυποσχετικού διαιτησίας , η οποία βρίσκεται στην στήλη έντυπα του site
 • Αντίγραφο καταστατικού επικυρωμένο.
 • Πράξη συναίνεσης όσων προσώπων αναφέρονται στην δήλωση συμμετοχής με το γνήσιο της υπογραφής τους, η οποία βρίσκεται στην στήλη έντυπα του site .
 • Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης στην τράπεζα Πειραιώς.

Η κατάθεση του ποσού θα πραγματοποιείται στην Τράπεζα Πειραιώς που διατηρεί η Ένωση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   5078022777201

IBAN:   GR2701720780005078022777201

Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να σταλούν σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα στο mail της Ένωσης , epsana@otenet.gr.Η δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.

2.Αιτήσεις για έκδοση ταυτοτήτων:

 • Προπονητών
 • Παραγόντων
 • Παρατηρητών

3. Φόρμα αναζήτησης αλλοδαπών

Ο έλεγχος αναζήτησης ύπαρξης δελτίου σε άλλη χώρα αλλοδαπών θα γίνεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα που υπάρχει  στην στήλη έντυπα του site.