Γεράσιμος Βουδούρης : Ιδιαίτερη μέριμνα για την “ασφάλεια” στους παιδικούς σταθμούς.

338

Έπειτα απο μελέτη που συντάχθηκε απο αρμόδιο μηχανικό, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Γεράσιμου Βουδούρη , εγκρίθηκαν τεχνικές προδιαγραφές και η συνταχθείσα μελέτη για υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την επέκταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του κτιρίου του Β’ παιδικού Σταθμού.