Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας

828

Η γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα διοικητικό συμβούλιο για μια εξαετία με μεή τα εξής πρόσωπα :

  1. Χρυσοφώτης Σπυρίδων του Διονυσίου
  2. Γκικάκη Δέσποινα του Βύρωνος
  3. Πέππας Ιωάννης του Δημητρίου
  4. Καλλιανού Άννα Μαρία του Δημητρίου
  5. Ντανίκα Ελένη του Κωνσταντίνου

Επίσης ο Μέτοχος εξέφρασε την προτίμησή του, να εκλεγεί κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ο Σπυρίδων Χρυσοφώτης ως Πρόεδρος και η Δέσποινα Γκικάκη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας ο Θεοχάρης Χατζηγρηγορίου με συνολική αμοιβή 6.950,00€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος