Κινηματογραφική Λέσχη Ραφήνας:Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

305

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα και με τον Αστικό Κώδικα και τα άρθρα περί σωματείων, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κινηματογραφικής Λέσχης Ραφήνας “Αραφήν”» συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση στην Ραφήνα, στον χώρο του ΚΑΠΗ – Αίθουσα “Καβουνίδης”, κατά πρώτον τη Δευτέρα 17/2/2020 και ώρα 20:00 και σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, την επόμενη Δευτέρα 24/2/2020 και ώρα 20:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πεπραγμένα έτους 2019
2. Οικονομικός Απολογισμός 2019
3. Προϋπολογισμός 2020
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Προτάσεις μελών λέσχης
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια ψηφοφορίας για τα θέματα:

• Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
• Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
• Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού και Ελεγκτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Λέσχης μας και μετά την πλήρωση του χρόνου, κατά τη ΓΣ, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Ελεγκτικού Συμβουλίου.
Η καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια είναι στις 11/2/2020, δηλαδή μία εβδομάδα πριν την πρώτη ημερομηνία της Γ.Σ.. Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι δικαίωμα συμμετοχής στα ψηφοδέλτια, καθώς και στη Γ.Σ., έχουν όσα μέλη είναι οικονομικά ενήμερα. Σημειώνουμε ότι όσοι εγγράφηκαν νέα μέλη μετά την 31.8.2019, είναι οικονομικά ενήμεροι και για το 2020.

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου    Έλλη Αυλωνίτου