Με δωρεά της “ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ” η αποκατάσταση του τοπίου στο ρέμα “Καβουνίδου”

604

Έγινε ομόφωνα αποδεκτή απο την Οικονομική Επιτροπή η αποδοχής δωρεάς αποκατάστασης τοπίου έκτασης 4 στρεμμάτων στο ρέμα «Καβουνίδου» από την εταιρεία ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»

Η Εταιρεία ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από την πρώτη στιγμή της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στέκεται αρωγός στην αποκατάσταση και στην επαναφορά στην πρωτύτερη κατάσταση της πληγείσας περιοχής, με δράσεις που δεν έχουν διοικητικά όρια. Στην Δ.Κ. Ραφήνας, στους οικισμούς και τμήματα της πόλης που έχουν υποστεί καταστροφές, έχουν γίνει δωρεές και ενέργειες καθοριστικές.

Στις , 17.12.2019, κατατέθηκε από το γραφείο μελετών που συνεργάζεται η εταιρία «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου στο Ρέμα Καβουνίδου έκτασης 4 στρεμμάτων μαζί με την μελέτη εφαρμογής. Η μελέτη αφορά την ολοκληρωμένη, οικολογική, αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του τοπίου έκτασης 4 στρεμμάτων στα πρανή του Ρέματος Καβουνίδου στο Μπλε Λιμανάκι και την εφαρμογή της μετά από την έγκριση που έχει ο Δήμος Ρ-Π από το οικείο Δασαρχείο.

Το επόμενο στάδιο της μελέτης είναι η εφαρμογής της που καλύπτεται εξολοκλήρου από την εταιρία ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Η εφαρμογή αφορά την προμήθεια των φυτών, την φύτευση τους, την στήριξη των δένδρων, την τοποθέτηση αυτόματης άρδευσης, την συγκράτηση του εδάφους και ότι άλλο απαιτείται για το καλλίτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι η φυτευτική περίοδος για τεχνικές αποκαταστάσεις – τεχνικές αναδασώσεις είναι από Οκτώβριο μέχρι και Μάρτιο κάθε έτους και γνωρίζοντας ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης αποκατάστασης έχει δίμηνη διάρκεια, είναι αναγκαία και απαραίτητα να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα αρχές Ιανουαρίου του 2020.