“Μύρισε” Πάσχα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας!

246

Πέρασε κατά πλειοψηφία απόφαση και εγκρίθηκαν οι όροι συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εορταστικού πασχαλινού διακοσμητικού φωτισμού που θα τοποθετηθεί σε σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ