Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, χαρίζη εἰς Ὑμᾶς ὑγείαν θεοφρούρητον καί ἔτη πολλά.

344