Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας “φροντίζει” και τον καταρράκτη στο πάρκο Καραμανλή!

768

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς προέβλεπε η “εκμίσθωση” του δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο Καραμανλή, ούτε θα θέλαμε να μπλεχτούμε με τα “πίτουρα” σε όσα αφορούν τα όρια και τις αρμοδιότητες στο εν λόγω πάρκο που θα πραγματοποιηθούν επενδυτικά έργα ύψους 80.000€.

Η ουσία είναι ότι τα έξοδα που καλύπτουν παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στο πάρκο Καραμανλή για τη λειτουργία ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (;) καλύφθηκαν απο τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας.

Μάρτυς μας η “διαύγεια”