Οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Τριγλίας Ραφήνας ξεκίνησαν!

146

Ξεκινήσαμε και σε περιμένουμε !

→ Κ-18 18 Αυγούστου
→ Κ-16 24 Αυγούστου
→ Κ-14 31 Αυγούστου
→ Κ-12 1 Σεπτεμβρίου
→ Κ-8 & Κ-10 1 Σεπτεμβρίου

ΣΤΙΣ 125 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6944-433132 & 6977-863659
και στο site www.aotriglia.gr