Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται τα 800 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός

661

Άνοιξε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην “Εργάνη” για τη χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ, τη μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής έδρας κατά 40% αλλά και τη δυνατότητα να τεθεί ο εργαζόμενος σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας του.

Βάσει των υπολογισμών του υπουργείου Οικονομικών, το επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 550.000 αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι μαζί με τους μισθωτούς –οι δικές τους δηλώσεις στο σύστημα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα- θα ανεβάσουν τον αριθμό των δικαιούχων σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο αριθμός θα ανέβει ακόμη περισσότερο καθώς από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει νέα επικαιροποίηση της λίστας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας για τους επαγγελματίες που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης.

Αναπάντητο παραμένει προς το παρόν το ερώτημα σχετικά με το αν θα εισπράξουν το επίδομα των 800 ευρώ και οι επιστήμονες: οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.

Από τις ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας την Τρίτη προέκυπτε ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, θα έχουν δικαίωμα στα υπόλοιπα μέτρα στήριξης (π.χ αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων) όχι μόνο και δικαίωμα στο επίδομα των 800 ευρώ.

Το δικαίωμα ένταξης και των αυτοαπασχολουμένων στο σύστημα, προκύπτει και από την εξής αναφορά που υπάρχει στην σελίδα της Εργάνης: “Το νέο Έντυπο-Δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό.

Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες , ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι δικαιούχοι, μη συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους”.

Οι 4 βασικές οδηγίες

Το υπουργείο Εργασίας διέθεσε ήδη έναν 10σέλιδο οδηγό για να βοηθήσει επαγγελματίες (αλλά και τους λογιστές τους) προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

1. Η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας υποβάλλεται από επιχειρήσεις εργοδότες, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

2. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24. 3. 2020 έως και 20. 4. 2020 ( χρόνος εφαρμογής του μέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας .

3. Το νέο Έντυπο-Δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες , ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι δικαιούχοι, μη συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους.

4. Η Υποβολή της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας πραγματοποιείται από την αρχική οθόνη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] – [Εισαγωγή] ή εναλλακτικά από την ενότητα [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] κάνοντας κλικ στο [Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση, πατήστε εδώ:].