Πρόσκληση στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό!

242

Όσοι επελέγησαν για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό γεννηθέντες το 2000 αλλά και όσοι ήταν υπόχρεοι για κατάταξη στο Π.Ν και για διαφόρους λόγους έλαβαν αναβολή υποχρεούνται για κατάταξη

Ημερομηνίες κατάταξης 4, 12 και 13 Νοεμβρίου 2019

Λεπτομέρειες στη παρακάτω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ