Ραίνχαρτ Μπουξμπάουμ την Κυριακή στην Ξάνθη για AVAR

219

Τη Κυριακή 29 Σεπτμβρίου 2019 στο ΞΑΝΘΗ ARENA

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ – ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.

Διαιτητής : ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α’ Βοηθός : ΚΟΥΡΟΜΠΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β’ Βοηθός ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ος Διατητής : ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Διαιτητής VAR : ΣΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαιτητής ΑVAR : ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΪΝΧΑΡΝΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρατηρητής : ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ