Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 25 Αυγούστου(θέματα)

190

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, καλεί τα μέλη της  σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπληρωματικής χρηματοδότησης από ιδίους πόρους της προμήθειας «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Ραφήνας-Πικερμίου» που χρηματοδοτείται με την υπ’αριθμ. 145.2.1/2018 εφόσον απαιτηθεί.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.

3. Λήψη απόφασης περί: «Έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ