Το λιμάνι της Ραφήνας θα αποκτήσει υποδομές για ηλεκτροφόρτιση πλοίων, ι.χ και φορτηγών οχημάτων.

490

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με σχετικό μας άρθρο στις 17 Ιουλίου, το λιμάνι της Ραφήνας θα χρηματοδοτηθεί για υποδομές και υπηρεσίες ηλεκτροφόρτισης πλοίων,αλλά επίσης ι.χ και φορτηγών οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, έως το 2025 τα θαλάσσια λιμάνια ΔΕΔ-Μ θα καταστούν πρωτογενείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετούν ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς, όπως ηλεκτρικά σκάφη και, ως εκ τούτου, την απαιτούμενη υποδομή για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στα πλοία.

Αυτό δημοσίευσε σήμερα ο ιστότοπος The Great Greek Big Blue – G2B2 και με μεγάλη ικανοποίηση το κοινοποίησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Δέσποινα Γκικάκη