4.972 ευρώ μηνιαίως για την μίσθωση ακινήτου για την δημιουργία Πολιτιστικού πολυχώρου στην Δ.Ε. Πικερμίου

366

Σύντομα θα βρουν στέγη στο Πικέρμι οι “πολιτιστικές δραστηριότητες” καθώς έπειτα απο κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε το από 09/10/2019 πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας και κατακυρώθηκε η μίσθωση ακινήτου για την δημιουργία Πολιτιστικού πολυχώρου στην Δ.Ε. Πικερμίου στους : . Ι. Σ. και Λ. Σ. ιδιοκτήτες του προσφερόμενου ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 4.972 ευρώ μηνιαίως.