Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Διαγραφή χρεών λόγω ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ χρέωσης

456

Λόγω λανθασμένη χρέωσης , διαγράφηκαν τα παρακάτω χρέη δημοτών …και μη

1. Π………….. Μ………. του Μ…………. (ΚΑ ………………) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 594/2019 Χρηματικό Κατάλογο, λόγω πληρωμής στην ALPHA BANK (σχετ 1)

2. Β……………… Θ…………….. του Μ………….. (ΚΑ …………….) ποσό διαγραφής 40,00€ από τον 594/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι το αυτοκίνητο δεν ήταν στην κατοχή του κατά τις ημερομηνίες των παραβάσεων (σχετ 2)

3. Φ………….. Σ……………. του Α………….. (ΚΑ …………..) ποσό διαγραφής 25,00€ από τον 378/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι έχει κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης Νο 1096 (σχετ 3)

4. Π……….. Ν…………. του Δ…………… (ΚΑ ……………..) ποσό διαγραφής 40,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Ραφήνας (σχετ 4)

5. Δ……………. Γ………….. του Β…………… (ΚΑ …………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 612/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Ραφήνας (σχετ 5)

6. Π………….. Α………….. του Ν……………. (ΚΑ ……………) ποσό διαγραφής 10,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι έχει εξοφληθεί το ποσό με οίκοθεν διαδικασία (σχετ 6)

7. G………….. Ε……………. (ΚΑ ……………) ποσό διαγραφής 20,00 € από τον 594/2019 Χρηματικό Κατάλογο και 20,00€ από τον 597/2019 Χρηματικό Κατάλογο. Η ανωτέρω είναι εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων και κατά τις ημερομηνίες των κλήσεων τα αυτοκίνητα ήταν μισθωμένα. Οι οδηγοί – υπόχρεοι είναι κάτοικοι εξωτερικών και τα στοιχεία που μας προσκόμισε η εταιρία είναι ελλιπή. (σχετ 7)

8. Κ……………. Α……………. του Α…………… (ΚΑ ……………..) ποσό διαγραφής 40,00€ από 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είχε προηγηθεί εξόφληση ποσού στην τράπεζα (σχετ 8)

9. Μ…………… Σ…………… του Ι…………….. (ΚΑ ……………) και Π…………. Ν………….. (ΚΑ ……………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 594/2019 Χρηματικό Κατάλογο και ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ραφήνας (σχετ 9)

10. Γ……………… Π…………… του Α………….. (ΚΑ …………….) ποσό διαγραφής 80,00€ από τον 595/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Ραφήνας (σχετ 10)

11. Α…………….. Ό……………….. του Κ……………. (ΚΑ ………………) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, είχε προηγηθεί εξόφληση ποσού στην τράπεζα (σχετ 11)

12. Α………………. Δ………….. του Σ……………. (ΚΑ ……………….) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είχε προηγηθεί εξόφληση του ποσού στην τράπεζα (σχετ 12)

13. Π……………… Α…………….του Δ…………… (ΚΑ ………………) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι ήταν κάτοχος κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης (σχετ 13)

14. Χ……………. Ε…………….. του Δ……………… (ΚΑ …………………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι ήταν κάτοχος κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης (σχετ 14)

15. Μ………………… Σ……………… του Δ……………. (ΚΑ ……………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 595/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είχε προηγηθεί η εξόφληση του ποσού στην τράπεζα (σχετ 15)

16. Λ…………….. Ρ……………. του Η…………… (ΚΑ ……………….) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/20219 Χρηματικό Κατάλογο, διότι είχε προηγηθεί εξόφληση του ποσού στην τράπεζα (σχετ 16) Σελίδα 3 από 3

17. Γ……………. Ν……………. του Ε………….. (ΚΑ…………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο, είχε γίνει πληρωμή στην τράπεζα (σχετ 17)

18. Ν………… Α…………. του Κ…………….. (ΚΑ ………………) ποσά διαγραφής 40,00€, 20,00€ και 25,00€ από τους 381/2019, 379/2019 και 371/2019 Χρηματικούς κατάλογους, διότι είναι μόνιμη κάτοικος Ραφήνας (σχετ 18)

19. Ε…………….. Π…………….. του Π……………….. (ΚΑ ……………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 597/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι το Νοέμβριο του 2016 το αυτοκίνητο δεν ήταν στην κατοχή του και η κλήση αφορά τον προηγούμενο ιδιοκτήτη (σχετ 18 αίτηση της κας Ν…………. Α………………..)

20. Λ…………….. Ν……………… του Β…………… (ΚΑ ………………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 596/2019 Χρηματικό Κατάλογο και 60,00€ από τον 382/2019 Χρηματικό Κατάλογο, είναι μόνιμος κάτοικος Ραφήνας (σχετ 19) 21. Γ……………. Δ………………… του Ι………………(ΚΑ …………………..) ποσό διαγραφής 20,00€ από τον 595/2019 Χρηματικό Κατάλογο, διότι το όχημα ήταν μισθωμένο (σχετ 20)