Λαμπρός ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και 2ας Νοεμβρίου με διάθεση 4.500€ για οργάνωση και συμμετοχή μουσικών!

468

Με το ποσό 1.500€ ανα μελέτη (3 Χ 1.500€ = 4.500€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , εγκρίθηκαν απο τον Δ.Ο.Π.Α.Π οι υπ΄αριθμόν

69/2019 μελέτη

68/2019 μελέτη

67/2019 μελέτη

που αφορούν την οργάνωση και συμμετοχή μουσικού στις εκδηλώσεις για την 28 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου για εκδήλωση που θα γίνει για τον Μάνο Ελευθερίου