Γεράσιμος Βουδούρης! Πραγματικά δημοτικός άρχοντας! Αρνήθηκε αντιμισθία και αποζημίωση!

383

Πολιτικά μπορεί λίγοι ή πολλοί να συμφωνούν ή διαφωνούν με τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεράσιμο Βουδούρη και τις θέσεις ή απόψεις του περί των δημοτικών θεμάτων, αλλά σήμερα η κίνησή του να παραιτηθεί από οποιεσδήποτε αντιμισθίες και αποζημίωση νομίζω ότι βρίσκει τους περισσότερους από εμάς σύμφωνους.

“Ν.3852/2010 παρ.10 ,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν την δυνατότητα να αρνηθούν οιαδήποτε αποζημίωση ή αντιμισθία,κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτό έπραξα!”

Έγραψε στο fb και αν μη τι άλλο υποκλινόμαστε στην απόφασή του