Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας : Παράταση ρύθμισης οφειλών.

556

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου , ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ έως 31 Δεκ. 2019