“Κίνηση Προβληματιζόμενων Κατοίκων Διώνης” για την Κυκλοφοριακή «Μελέτη» της Διώνης και τις ενδεχόμενες μονοδρομήσεις.

443

Με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Διώνης και ειδικότερα τους πλέον των 300 κατοίκων που αποτελούν τα μέλη της «Κίνησης των Προβληματιζόμενων Κατοίκων Διώνης», σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των μονοδρομήσεων που διακαώς και ανεξήγητα επιδιώκει η δημοτική αρχή να επιβάλει στον οικισμό μας.

1.α. Με την 230/2019 απόφαση του Δ.Ρ-Π, από 8 Οκτωβρίου 2019, υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α) προς έγκριση η αντιγραφείσα (από τον δήμο Χαλανδρίου) κυκλοφοριακή «Μελέτη» της Διώνης, που υποτίθεται έχει «εκπονήσει» η Τεχν. Υπηρεσία του Δ.Ρ-Π, χωρίς τα απαραίτητα συγκοινωνιακά στοιχεία που να την καθιστούν επιστημονικά τεκμηριωμένη και αντικειμενική.

    β.  Η Προσωρινή Επιτροπή των Κατοίκων, υπέβαλε τις σχετικές ενστάσεις της στην Α.Δ.Α, οι οποίες ήταν δύο ειδών: i) Νομικής φύσεως και ii) Τεχνικής φύσεως. Η απόφαση του Δ.Ρ-Π για τις μονοδρομήσεις έπασχε σε θέματα νομιμότητας, ως εκ τούτου οι τεκμηριωμένες ενστάσεις Τεχνικής Φύσεως των κατοίκων δεν εξετάσθηκαν επί της ουσίας τους από την ΑΔΑ (λόγοι μη εκτελεστότητας), αφού η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου απορρίφθηκε άμεσα για τους λόγους νομικής φύσεως που συνέτρεχαν.   

 2. Την 18η Οκτωβρίου 2019, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Πικερμίου με ομόφωνη απόφασή του εισηγείται στα θεσμικά όργανα του Δήμου την αντίθεσή του με την αντιγραφείσα «Μελέτη», το ενδεχόμενο μονοδρόμησης των οδών της Διώνης, τονίζοντας την αναγκαιότητα διατήρησης της περιφερειακής ροής των οχημάτων (Αιγαίου Πελάγους) που εξέρχονται και εισέρχονται στον οικισμό.  Περιφερειακή ροή η οποία επιπροσθέτως αποτελεί την συντομότερη, απλούστερη και ασφαλέστερη έξοδο, στην περίπτωση κινδύνου και μη προγραμματισμένης εκκένωσης του οικισμού.

3. α. Την 7η Ιανουαρίου 2020 και μετά την διαμεσολάβηση της «Συμπαραστάτου του Δημότη», της Κας Λιάνας Παπανδρέου, η Προσωρινή Επιτροπή της Κίνησης των Προβληματιζόμενων Κατοίκων της Διώνης, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ρ-Π και των αντιδήμαρχο Τ.Υ. του Δ.Ρ-Π, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μη εφαρμογής της αντιγραφείσας κυκλ. «Μελέτης», χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι πρότειναν διάφορες εναλλακτικές λύσεις (πχ μονοδρόμηση ή ακόμη και πεζοδρόμηση της οδού Λασιθίου, εφαρμογή του ανεκτέλεστου Ρυμοτομικού Σχεδίου με επέκταση της Αιγαίου Πελάγους και της διασύνδεσης με Χανίων (ως εξόδου) και δημιουργίας «Κόμβου» στη συμβολή τους, Διαπλάτυνση της Αιγαίου Πελάγους κλπ). Τονίστηκε δε εκ νέου και σε όλους τους τόνους, πως η μεταφορά της περιφερειακής ροής των οχημάτων στο κέντρο της Διώνης, θα αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για πεζούς, παιδιά, ποδηλάτες και την εν γένει περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των κατοίκων.

    β. Στην μοναδική εναλλακτική λύση που αντέτεινε ο κ.δήμαρχος Ρ-Π, δηλαδή όπως οι κάτοικοι υποβάλουν μία νέα κυκλοφοριακή μελέτη, κατέστη σαφές πως οι κάτοικοι δεν προτίθενται να αντικαταστήσουν τον θεσμικό ρόλο του Δήμου, ούτε την οικονομική του υπηρεσία και να επιβαρυνθούν, ως «χορηγοί», με το οικονομικό κόστος μιας πραγματικής, πρωτότυπης και ουσιαστικής μελέτης από έγκριτο και αναγνωρισμένο μελετητικό γραφείο, σχετικό με κυκλοφοριακές μελέτες και χωρίς την πρόθεση του Δήμου να υλοποιήσει το ανεφάρμοστο μέχρι σήμερα Ρυμοτομικό Σχέδιο της Κεντρικής και Νοτίου Διώνης.

4. α. Την 8η Ιανουαρίου 2020, ο Δ.Ρ-Π με τα όργανά του και εν προκειμένω με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενέκρινε και πάλι την αντιγραφείσα και χωρίς τεκμηρίωση κυκλοφοριακή μελέτη της Διώνης, αγνοώντας και αδιαφορώντας τελείως για την αντίθετη άποψη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου όπως ομόφωνα εκφράστηκε στην σχετική απόφασή του. Πρέπει να σημειωθεί ότι απόφαση στην ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ ελήφθη με οριακή πλειοψηφία 4-3 και συγκεκριμένα: αρνητικά στην συγκεκριμένη Μελέτη ψήφισαν οι κ.κ. Ξηντάρα, Κάρλος, Βασιλόπουλος και θετικά οι κ.κ. Καλφαντής, Πάντζας, Μαρκουλάκης και Βουδούρης. Η κατανομή των θετικών και αρνητικών ψήφων αποτυπώνουν μια οξύμωρη και διαχρονική «πραγματικότητα», ότι δηλαδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Πικερμίου που γνωρίζουν την περιοχή αντιτίθενται στη μονοδρόμηση της Διώνης, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ραφήνας επιθυμούν να την επιβάλλουν!

   β. Η Προσωρινή Επιτροπή των Κατοίκων παρέστη στην συνεδρίαση της ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ και εξέφρασε έντονα και τεκμηριωμένα τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις της ως προς το ενδεχόμενο εφαρμογής μίας εντελώς ανερμάτιστης και ατεκμηρίωτης κυκλ. Μελέτης. Πρότεινε μεταξύ άλλων, όπως διανοιχτούν ασφαλτοστρωμένοι πρώτα οι δρόμοι του οικισμού που παραμένουν ακόμη κλειστοί (Αχαΐας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Χανίων) οπότε και προφανώς τότε θα αλλάξουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα της Διώνης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και κατόπιν (και εφόσον συντρέχουν ακόμη λόγοι) να εκπονηθεί μία σοβαρή και τεκμηριωμένη κυκλοφοριακή μελέτη επί πραγματικών στοιχείων και όχι θεωρητικών. Την ίδια πρόταση έκανε και η μειοψηφία της επιτροπής, που όμως δυστυχώς δεν έγινε δεκτή.

5.  Η Προσωρινή Επιτροπή των Κατοίκων έχει ήδη ετοιμάσει  Υπόμνημα προς την ΑΔΑ, η οποία στηρίζεται σε δύο πυλώνες και θίγει θέματα τόσο νομικής φύσεως όσο και κυρίως τεχνικής. Παράλληλα οι ενέργειές της στρέφονται και προς άλλους φορείς για την απόδοση του δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων.

6.  Τα ερωτήματα που πολλάκις έχουν θέσει οι κάτοικοι της Διώνης στη δημοτική αρχή και τις τεχνικές της υπηρεσίες και που δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα είναι τα εξής:

 1. Γιατί η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει εφαρμόσει τα θεμελιώδη μεγέθη κυκλοφοριακής τεχνικής (Κυκλοφοριακός φόρτος, Ταχύτητα, Συγκέντρωση, Διαχωρισμός), τις Σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφοριακής ροής (Ταχύτητα και Πυκνότητα, Ταχύτητα και Φόρτου κλπ), την Χωρική και Χρονική διάσταση του Κυκλοφοριακού Φορτίου) και όλες τις λοιπές κυκλοφοριακές τεχνικές και προσεγγίσεις της συγκοινωνιακής επιστήμης και προτίμησε να αντιγράψει κάποιες γενικότητες και βιβλιογραφικά δεδομένα χωρίς καμία εξειδικευμένη και ρεαλιστική προσέγγιση στη περιοχή;
 2. Γιατί οι αρμόδιοι του Δήμου αναφέρουν μόνο προφορικά για την επικινδυνότητα του κόμβου Λασιθίου και Αιγαίου Πελάγους, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία αποσιωπά στην «Μελέτη» της και ουδεμία αναφορά κάνει;
 3. Αλήθεια ποια ασφάλεια προσφέρει στους οδηγούς, το γεγονός ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή των μονοδρομήσεων, θα συγκεντρώνει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο σταυροδρόμι των πέντε δρόμων: Ηπείρου, Κοζάνης, Βέροιας, Μακεδονίας και Πιερίας προκειμένου να διέλθουν όλα από την οδό Ρούμελης που είναι και η αρχή του μονοδρομημένου δικτύου; 
 4. Γιατί η Τεχνική Υπηρεσία στην «Μελέτη» της, δεν αναφέρει ποια είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα του οικισμού που η «τεκμηριωμένη» ανάλυσή τους την οδήγησε στη μοναδική πρόταση του μέτρου των μονοδρομήσεων;
 5. Γιατί η Τεχνική Υπηρεσία στην «Μελέτη» της, δεν αναφέρεται συγκριτικά, στην έξοδο εκκένωσης του οικισμού σε περίπτωση κινδύνου, όπως επίσης δεν έχει γίνει καμία συζήτηση σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 12ου Πυροσβεστικού Σώματος, αρμόδιο για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή;
 6. Γιατί η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει μελετήσει παράλληλες ροές εξόδου και προσπαθεί προς Νότο να καταστήσει τον οδικό τεθλασμένο άξονα Ρούμελης-Μεσολογγίου-Κύπρου, ως την μοναδική Νότια καθοδική έξοδο του οικισμού, που εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα σε περίπτωση πανικού εξ αιτίας άμεσου κινδύνου;
 7. Γιατί αποσιωπήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η αναφορά του Μελετητή Χάιτα πως η εφαρμογή των μονοδρομήσεων θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ ότι θα προσπαθήσει να επιλύσει;
 8. Γιατί ο Δήμος δεν επιθυμεί την μονοδρόμηση ή και πεζοδρόμηση της Λασιθίου και της μετατόπισης της σημερινής κυκλοφοριακής ροής στην πλατύτερη και ασφαλέστερη έξοδο της οδού Χανίων;
 9. Γιατί ο Δήμος δεν επιθυμεί να εφαρμόσει την ρυμοτομία της Αιγαίου Πελάγους με την επέκτασή της μέχρι ή και πέραν της συμβολής της με την μη εισέτι ασφαλτοστρωμένη και ορθώς διανοιγμένη οδό Χανίων;  
 10. Γιατί ο Δήμος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ραφήνας, αγνοούν την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου και την εισήγησή αυτού για αναστολή του μέτρου των μονοδρομήσεων και διατήρησης της υφιστάμενης περιμετρικής οδικής ροής του οικισμού της Διώνης;
 11. Γιατί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ραφήνας, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ), αγνοούν την αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων του Πικερμίου-μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ, διαμορφώνοντας έτσι την άποψη πως για το Πικέρμι δεν αποφασίζουν οι Πικερμιώτες;
 12. Υπάρχει κάποιος άλλος, μη αποτυπωμένος, λόγος που δικαιολογεί την τόση επιμονή του Δ.Ρ-Π, εδώ και χρόνια, που προσπαθεί να επιβάλει αυτήν την πρόχειρη και ατεκμηρίωτη μελέτη σε αντίθεση με τα θεσμικά όργανα του Πικερμίου;
 13. Πώς σχετίζεται αυτή η ανερμάτιστη «Μελέτη» με το ΟΤ215 (Αθλ. Κέντρο) στο οποίο δεν έχει εφαρμοστεί το Ρυμοτομικό Σχέδιο και θα μπορούσε η οδός Χανίων στη συμβολή της με την μη διανοιγμένη Αιγαίου Πελάγους να δημιουργήσουν έναν ασφαλή κόμβο εισόδου-εξόδου με μη διασταυρούμενες κυκλοφοριακές ροές;
 14. Πώς σχετίζεται η μονοδρόμηση των βασικών οδών της Διώνης με την πρόθεσή του Δ.Ρ-Π να διαπλατύνει τα πεζοδρόμια του οικισμού και την ενδεχόμενη δημιουργία πεζοδρομοδακτυλίων στις οδούς Αιγαίου Πελάγους, Πιερίας, Ρούμελης, Μεσολογγίου, Κύπρου, Λασιθίου καθώς και Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Πίνδου, Ηπείρου;

Για την Προσωρινή Οργανωτική Επιτροπή της Κίνησης Προβληματιζόμενων Κατοίκων Διώνης.

Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος

Μιχαήλ Τρακάκης

Σταύρος Τσογκανής