Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : 3.407,78€ κάθε μήνα στο ταμείο απο ενοικίαση στεγασμένου και υπαίθριου χώρου!

431

Μέχρι 31/12/2019 εγκρίθηκε – προσωρινή – η προσωρινή παραχώρηση εστεγασμένου και υπαίθριου χώρου που στεγάζει restaurant – cafe “πάνω” από το λιμάνι της Ραφήνας!