Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Ξεκινούν τα έργα στα πρανή.

324
ΟΛΡ

Το πρώτο βήμα έγινε με τη σύνταξη τοπογραφικής μελέτης του έργου ” Εκπόνηση τοπογραφικής , γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης”