Περιφέρεια : 30.000€ δέσμευση πίστωσης για χλοοτάπητα γηπέδου Μαραθώνα.

560

Εγκρίθηκε απο την Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής η δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 του κωδικού για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης “Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα”