Περιφέρεια Αττικής : 20.000€ για μελέτη στο Κόκκινο Λιμανάκι

253

«Κατανομή Χρηματοδότησης ΣΑΜΠ 085 Περιφέρειας Αττικής»