ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Κων/νος Μώρος, καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78…

Έπειτα απο αίτηση τους και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Α) Ορίζει…

Για γνωστό περίπτερο στη Ραφήνα ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ η λύση από 30-11-2019 της από 24-4-2019 ιδιωτικής μισθωτικής σύμβασης για την εκμίσθωση του…

… Και ενώ στα αποτελέσματα 9μήνου υπήρχε αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα σε ποσοστό -37,7%, Πρόεδρος , Διευθύνουσα…